Nikos Kazantakis & his poets

(Copyright wikimedia.org)

Manuel Tornare, Anne-Lise Fritsh, Georges Stassinakis, Dimitris Dimitriadis and Gilles Decorvet will give a lecture and present Nikos Kazantzakis work.

Further Information: amis-kazantzaki.gr